FC Zaanstreek

logo futsal fc zaanstreek

Snipperdagen Futsal: Zomaar even een dag van te voren afzeggen ‘not done’, kosten € 57,50

Zaanstad- Voor het aanvragen van een snipperdag geldt een uiterste datum van 3 maart 2024. Hieronder staat alle specifieke informatie vermeld.

In de categorie B futsal is het per seizoen mogelijk per team voor één competitiewedstrijd een snipperdag aan te vragen. Deze aanvragen worden in de periode van start competitie tot en met 1 maart 2024 verleend voor wedstrijden die in die periode zijn vastgesteld. Het is niet mogelijk een snipperdag aan te vragen voor een bekerwedstrijd. Ook hallenteams hebben recht op één baaldag vóór 1 maart en dienen deze 5 dagen voorafgaand aan de wedstrijddag in te voeren via Sportlink Club. (Dit gebeurt in overleg met onze club.)

Een snipperdagverzoek moet uiterlijk vijf dagen voorafgaand aan de wedstrijd op het betreffende steunpunt binnen zijn. Ter illustratie: een snipperdagaanvraag voor een wedstrijd op vrijdag moet uiterlijk zondag bij de KNVB binnen zijn. De competitieleider behoudt zich het recht voor een verzoek voor een snipperdag af te wijzen.

Let op: De aanvrager wordt belast met de kosten van zaalhuur (€ 57,50 dit wordt via de rekening-courant verrekend).

Digitaal aanvragen

Sinds 1 september 2021 is het verplicht snipperdagen aan te vragen via Sportlink Club. Op dit moment is het dus alleen nog mogelijk om de verzoeken digitaal via Sportlink Club bij de KNVB in te dienen. Clubs hoeven voor verzoeken tot snipperdagen voor teams die spelen in categorie B geen contact meer op te nemen met de KNVB, maar kunnen deze baaldag zelf aanvragen via een hiervoor beschikbaar gestelde functionaliteit binnen Sportlink Club.

In Sportlink Club is een voorziening getroffen en hiervoor geldt dat gebruik van deze optie alleen mogelijk is voor hen die de juiste autorisaties hebben. Omdat dit onderwerp een verantwoordelijkheid is en blijft van het bestuur (bijv. voor de wedstrijdsecretaris) is bewust gekozen dit niet bijvoorbeeld via de wedstrijdzaken_app beschikbaar te stellen maar puur alleen via Sportlink Club.