Zaanstad- Na de naamswijziging van FCZSW in FC ZAANSTREEK is het een bijzonder jaar. Na het rampzalig verloop van de afgelopen zaalvoetbalcompetitie, die niet uitgespeeld kon worden, moeten we weer vooruitkijken met zijn allen. De slogan SAMEN VOOR DE WINST blijft voor onze mooie club van toepassing.
Het zaal wel even wennen zijn wanneer de naam op het formulier gezet moet worden; Officieel dient op het wedstrijdformulier van de KZZ de naam FC ZAANSTREEK/COVEBO te worden gezet. Dit zullen velen afkorten met FC ZAAN/COVEBO>

Voor veel mensen en ook kinderen stond de wereld op zijn kop. We werden belemmerd bij dagelijkse gang zaken; thuis onderwijs, geen zaalvoetbal meer en geen vrienden over de vloer.
Gelukkig kregen we door al deze maatregelen de Covid-19 pandemie onder controle en werden de regels flink versoepeld. Nu de zomervakantie in aantocht is, sluiten de scholen over twee weken weer en begint het zomerreces. Daarom willen wij tijdig in augustus weer beginnen. Dat betekent nog anderhalve maand rustig aan en dan gaan we ons volop bezighouden met zaalvoetbal en de voorbereiding op de competitie.

Wij hebben onze teams weer ingeschreven; Voor de KNVB is dit een 1e, 2e (selectie) en 3e team. De KZZ teams lopen van teams 4 tot en met 11. Ook dit jaar weer een dames 1 team en een 7×7 veld team voor 35+ veteranen. Ook blijven we de focus houden op het jeugdzaalvoetbal. We schrijven ons met twee maar misschien wel drie teams in; De wens is een jo11-jo13(2x). Wij gaan volgende week onze teams bekend maken en de daarbij behorende klassen.

juni 20, 2020