Zaanstad- De wedstrijdenreeks van de KZZ wordt verspeeld volgens de spelregels, de regels en de Reglementen van de KNVB, zoals vermeld in de handleiding voor scheidsrechters, het bewaarnummer en andere officiële geschriften en die gelden voor de zogenaamde B-categorie. Het bestuur van de KZZ heeft echter de bevoegdheid om de regels aan te passen en vast te stellen.

Door de toenemende agressie binnen de sporthallen hebben wij gemeend om de individuele spelstraffen na het tonen van de (1e) gele kaart, de 2e gele kaart en de rode kaart een andere invulling te geven. Hieronder de uitleg (dit geldt dus alleen voor KZZ-wedstrijden):
de 1e GELE KAART:
Nadat de scheidsrechter aan een speler voor de eerste maal een gele kaart heeft getoond, dient deze speler de speelvloer te verlaten en plaats te nemen op de “strafbank”, naast de secretaris / tijdwaarnemer. De straftijd gaat in als de speler zit en dan pas als de scheidsrechter de wedstrijd laat hervatten (dan wel omgekeerd).
De speler dient op deze bank 2 minuten straftijd uit te zitten.
Het team mag gedurende die 2 minuten NIET worden aangevuld, ook niet als de tegenpartij binnen die 2 minuten scoort. Na 2 minuten mag het team weer worden aangevuld.
de 2e GELE KAART, gevolgd door een “indirecte” rode kaart:
Als een speler in diezelfde wedstrijd een 2e gele kaart van de scheidsrechter getoond krijgt, gevolgd door een “indirecte” rode kaart, dient die speler het “speelveld” te verlaten. De secretaris / tijdwaarnemer neemt de spelerskaart van die betrokken speler NIET in. Het team moet gedurende 5 minuten met een man minder te spelen, gerekend vanaf het moment dat de speler het “speelveld” heeft verlaten en de scheidsrechter de wedstrijd heeft laten hervatten. Na die 5 minuten mag het team weer aangevuld worden.
De speler mag de volgende wedstrijd weer gewoon meespelen.
de “DIRECTE” RODE KAART:
Als een speler van de scheidsrechter een directe rode kaart getoond krijgt, dient de speler het “speelveld” te verlaten. Het team mag na 5 minuten aangevuld worden. De secretaris / tijdwaarnemer neemt de spelerskaart van die speler in en houdt deze onder zich. Aan het eind van de avond worden de wedstrijdformulieren en de spelerspas in enveloppe gezonden naar F. van Slooten.
Na afloop van de wedstrijd vermeldt de scheidsrechter op de beide wedstrijdformulieren de gevraagde en benodigde gegevens. De scheidsrechter maakt een strafrapport op en de speler een verweerschrift. Deze bescheiden worden ook gezonden naar Ben Valstar.
De speler mag zo wie zo de eerstvolgende wedstrijd NIET meespelen.
De speler mag pas weer spelen als hij zijn spelerkaart, na een eventuele schorsing terugontvangen heeft.
De DUUR van de WEDSTRIJD:
Alle wedstrijden in KZZ-verband hebben een speelduur van 2 x 24 minuten, waarbij de scheidsrechter de laatste minuut voor zijn rekening kan nemen. Dit hangt af van het verloop van de wedstrijd.
TOSSEN:
Voor de wedstrijden wordt NIET getosst. Het in het programma eerstgenoemde team begint de wedstrijd door af te trappen. Bij het begin van de 2e helft trapt het andere team af.
SPELERSPASSEN:
Alle aanwezige spelers moeten in het bezit zijn van een geldige spelerspas uitgegeven door de KZZ. Deze spelerspassen moeten 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij de tijdwaarneming ingeleverd worden. De dienstdoende scheidsrechter controleert op de geldigheid van de passen en of iedereen in het bezit is van een pas. Zonder spelerspas wordt er niet gevoetbald.

maart 15, 2023