Zaanstad- Vanwege beperkte animo om te zaalvoetballen in de hoofdklasse en in het algemeen binnen de KZZ, heeft het bestuur besloten om de poule-indelingen om te gooien.

In het nieuwe seizoen is er geen hoofdklasse. De hoogste klasse is nu de 1e klasse. Alle teams zijn zo veel mogelijk op sterkte ingedeeld in de 1e, 2e,3e, 4e en 5e klasse. Tevens bestaat elke poule uit 12 tot 14 teams. Bij de dames is er ook 1 poule en nadat iedereen 1x tegen elkaar gespeeld heeft, wordt deze poule gesplitst op sterkte. Helaas heeft de KZZ al een paar jaar te maken met terugloop van het aantal teams dat zich inschrijft om te zaalvoetballen.

Het KZZ bestuur heeft de afgelopen jaren geprobeerd om meer mensen te laten zaalvoetballen, helaas zonder gewenst resultaat. Ook het verlagen van de contributie per team, aankomend seizoen, heeft niet gezorgd voor een toename maar heeft de neerwaartse spiraal doorgezet.

juli 15, 2020