Zaanstad- Het kwam bij de meeste aanwezig op de jaarvergadering van de KZZ-Koepel Zaalvoetbal Zaanstreek- vrij onverwachts. De melding dat de KZZ zich gaat opmaken voor het laatste jaar. Wat er daarna gaat gebeuren is nog onduidelijk. Wel gaf voorzitter Rayer Mooij aan dat er in oktober een vergadering zal zijn om te kijken hoe nu verder. Ook was Gerrit Aafjes namens de KNVB aanwezig. Als er geen partij is die de organisatie van de KZZ over wil nemen zal de boel worden overgedragen aan de KNVB en zal Gerrit de mogelijke ‘overname’ begeleiden.

Op de website van cvgwest1.nl lazen wij meer over KNVB voetbaldier Gerrit Aafjes. In de rubriek: De pen van komen wij meer over Gerrit te weten.

De pen van Gerrit Aafjes- Toen Gerard Hubers mij mailde me het verzoek om wat ervaringen te delen in de pen van… zei ik enthousiast ja. Toen realiseerde ik mij dat ik eigenlijk heel weinig bewaard had in de 43 jaar dat ik nu actief ben binnen de KNVB.

De eerste gedachte die verder bij mij opkwam is dat er in die 43 jaar qua structuur ontzettend veel veranderd is binnen de KNVB.

In het begin van mijn functioneren binnen de KNVB (1977) werd ik Landelijk afgevaardigde van de Afd. Noord Holland Zaalvoetbal. Volgens mij togen alle afgevaardigden 2 x per jaar naar Zeist om de laatste besluiten aan te horen. We zaten daar met 100 man (5 vertegenwoordigers uit iedere afdeling). Tijdens deze bijenkomsten werden voorstelle in stemming gebracht en de plannen voor de komende tijd kenbaar gemaakt.

Afdeling Noord-Holland bestond toen nog uit 5 Rayons. Ieder met zijn eigen commissie met de daarbij behorende functies zoals voorzitter, penningmeester, competitieleider en 2 leden. Ieder Rayon had ook zijn eigen orgaan. Dit werd in concept (met de standen en het wedstrijdprogramma) opgestuurd naar het Bondsbureau in Alkmaar. Deze zorgde voor de druk en verspreiding. Ieder Rayon organiseerde ook 1 x per jaar een toernooi. Bijvoorbeeld Veteranen, onder 21, dames , selectieteams en jeugd. Ook werden door de Rayons de gelden geïnd en ieder jaar nieuwe spelerskaarten aangemaakt. Boven de Rayonscompetitie was de Regionale competitie (heel Afd. Noord Holland). De kampioen van deze competitie speelde om het kampioenschap van Nederland met de overige afdelingen. Het hoeft geen verwondering te wekken dat toentertijd het kampioenschap meestal naar een ploeg uit de Afd. Noord Holland ging.

Ook het Nederlands team speelde regelmatig oefenwedstrijden in Afdeling Noord Holland. Dit was (en is nog steeds maar nu als West 1) veruit de grootste zaal afdeling met ook de meeste beste teams. Het leuke wast het Nederlands zelden of nooit won van een Rayon selectie.

Eind jaren 1980 werd er een programma ontwikkeld wat de wedstrijden voor het grootste deel automatisch vaststelde. Ik heb toen met Wim de Boer heel wat avonden doorgebracht in Alkmaar om het programma te testen.  Bij het in productie nemen van dit programma werd ook een groot deel van de werkzaamheden van de Rayoncommissies overbodig. Halverwege de jaren 1990 werden de Rayons dan ook opgeheven en ging de hele organisatie naar het Bondsbureau in Alkmaar. In die periode heb ik ook nog 10 jaar in de zaal gefloten.

Na van 1984 tot en met 1991 als competitieleider en penningmester in het Rayon Waterland had gezeten, werd ik gevraagd om in het bestuur te komen van Afd. Noord Holland met de portefeuille Zaalvoetbal. Wel een verandering in je werkzaamheden. Was je in het Rayon druk bezig met het uitvoerende werk, in het bestuur was het uiteraard meer bestuurlijk. Zaterdags bracht de post een envelop die soms nauwelijks door de brievenbus kon en de stukken kon je dan mooi in het weekend tot je nemen. Ook zat je veel meer te vergaderen met de diverse commissies en uiteraard had je de bestuursvergaderingen. Deze vergaderingen verliepen altijd in de echte gemoedelijke Noord Hollandse sfeer. Al ging het soms er wel hard aan toe. Eenmaal liep de discussie zo hoog op dat ik kwaad de vergadering heb verlaten. Maar als het onderwerp was behandeld gingen we met z’n allen weer in de rustige modus. Zelf plande ik het liefst 2 vergaderingen achter elkaar . Dan rechtstreeks vanuit je werk naar Alkmaar. Om 18.00 uur en om 20.00 uur een vergadering. Dat was met de Afdelingscommissie zaalvoetbal, de Rayons (toen die nog bestonden), scheidsrechterscommissie zaal, hallencommissie, rapporteurs zaal en natuurlijk de bestuursvergaderingen. Verder regelmatig naar Zeist voor de Hoofdcommissie zaal bijeenkomsten.

De periode voor en na het opheffen van de Rayons was vooral heftig. In Schagen was toen al de SZZV actief en bij het opheffen van de Rayons kwamen daar ook nog bij de Zaanstreek (KZZ) en de HZVO in den Helder werd weer nieuw leven ingeblazen.  Deze koepels bestaan nog steeds en de samenwerking met de KNVB is gewoon goed te noemen. Texel had en heeft nog steeds zijn eigen competitie, die wordt geïnitieerd door het Bondsbureau.

De eerste herstructurering van de KNVB vond plaats in 1997. Uiteraard moesten daarvoor de reglementen worden aangepast en daar mocht ik ook mijn steentje in bijdragen.

Voor de Afd. Noord Holland was er een uitbreiding met Noord-Kennemerland. Dus het gehele gebied boven het Noordzeekanaal werd District West 1. Helaas moesten we afscheid nemen van de naam Noord-Holland. Noord-Kennemerland was helemaal niet blij met deze wijziging en in die periode vonden dan ook vrij heftige vergaderingen plaats. Meestal in de kantine van DEM.

In de eind jaren 1990 hebben we als District nog een verregaande wijziging in de competitie doorgevoerd.   De verenigingen die Landelijke speelden vonden dat de poules waarin de reserve-teams speelden onvoldoende aansloten op het niveau van de selectie. Na enkele oefenwedstrijden tussen reserveteams en standaardteams uit de 1e en 2e klasse, hebben we besloten om de reserveteams in te laten stromen bij de standaard teams. Te beginnen met de Hoofdklasse reserveteams in de 2e klasse standaardteams. Dat dit een goede keus is geweest blijkt wel. Er spelen nu verschillende 2e teams in de 1e divisie. Dus met een goede aansluiting wat niveau betreft op de selectie. (Misschien alsnog een suggestie voor het veldvoetbal).

In 2001 heb ik de bestuurlijke kant van de KNVB-vaarwel gezegd vanwege een veranderde werkkring. Wel ben ik rapporteur gebleven in de zaal tot 2010.

In 2005 toen ik met pensioen ging begon het toch weer te kriebelen. Ik hoorde dat er waarnemers ordemaatregelen veld en zaal werden gezocht. Daar heb ik mij voor aangemeld. Ik dacht heerlijk rustig wat wedstrijdjes bekijken en een verslag maken. Maar de KNVB had nog wat meer functies voor mij in petto. Ik werd ook nog benoemd als lid in de Talenten Traject Scheidsrechters Zaalvoetbal, Hallencommissie, Molestatiecommissie en de landelijke commissies zoals Licentiecommissie zaal en Adviesraad Zaalvoetbal.

In 2010 werd ik weer benoemd in het Districtscollege West 1 met uiteraard de portefeuille zaalvoetbal.

Ook had ik nog wat activiteiten op het veld zoals Velddeskundige Topklasse. De verenigingen mochten niet zelf afkeuren, maar moesten een velddeskundige inschakelen als het veld niet bespeelbaar was. Gelukkig was ik o.a. gekoppeld aan Hollandia, dus regelmatig ging op zondagmorgen om 7.30 uur de telefoon of ik even langs wilde komen.

Aan deze functie was ook nog gekoppeld Veiligheidscoördinator Topklasse.

Aan al de meeste werkzaamheden kwam in 2016 een eind. De Districtscommissies werden opgeheven met de daarbij behorende functies.

Sindsdien ben ik dus met veel plezier ambassadeur van de KNVB District West 1 en lid van de Technische staf officials zaalvoetbal, aldus Gerrit Aafjes.

augustus 31, 2023