Zaanstad- Vooralsnog blijven we gewoon KNVB zaalvoetballen. Daar waar de KZZ nog even nodig heeft heeft de KNVB besloten te blijven voetballen. Wel gelden er wat maatregelen en extra spelregels. In een mail die FC Zaanstreek afgelopen vrijdag mocht ontvangen staat het onderstaande bericht. Mochten er verdere vragen zijn dan kan te allen tijde contact met de club worden opgenomen via de infolijn op 0653334163 of email adres info@fczaanstreek.nl of per contactformulier op deze website.

Het besluit om het Corona Toegangsbewijs (CTB) voor het zaalvoetbal verplicht te stellen, kwam onverwachts zowel voor de KNVB als voor jullie. Dit levert veel vragen op over de wijze waarop we dat met elkaar gaan organiseren. Gisteren hebben we jullie al op hoofdlijnen geïnformeerd over de geldende maatregelen en wat die betekenen. In deze brief willen we jullie meer specifiek informeren over de gevolgen voor het zaalvoetbal.

Controle van het CTB

De nieuwe maatregelen vragen weer veel van jullie aanpassingsvermogen om het zaalvoetbal te organiseren. Zo zien we dat er veel onduidelijkheid is over de controle van het CTB. Gemeentes en eigenaren van sporthallen gaan hier verschillend mee om. Op hoofdlijnen zien we de volgende situaties in het zaalvoetbal:

1. Vereniging is zelf eigenaar van de sporthal

De vereniging is zelf verantwoordelijk voor de controle van de CTB.

2. Sporthal met een beheerder

In de regel zal in een sporthal met een beheerder, de beheerder zelf verantwoordelijk zijn voor de controle van het CTB. We zien dat beheerders deze verantwoordelijkheid ook bij de vereniging neerleggen. Zorg dat je van tevoren goed op de hoogte bent van de verwachtingen en zorg dat je concrete afspraken met elkaar maakt. Mocht je van meerdere sporthallen gebruik maken in een gemeente, stem dan met de gemeente af wat de lokale afspraken zijn voor de controle van het CTB. Wanneer het niet lukt om van te voren afspraken te maken, houd er dan als eerstgenoemde vereniging mee dat je in de sporthal de controle moet uitvoeren.

3. Sporthal zonder beheerder

In deze gevallen is de eerstgenoemde vereniging verantwoordelijk voor de controle van het CTB.

CTB controle

Ook van publiek moet de CTB gecontroleerd worden. We begrijpen dat het voor veel teams niet uitvoerbaar is om deze controle uit te voeren. Zorg dan dat je in overleg met de beheerder het gedeelte voor het publiek af laat sluiten.

Een horecagelegenheid in een sporthal is zelf verantwoordelijk voor de controle van het CTB. Maak, indien nodig, afspraken met de verantwoordelijke van de horeca, bijvoorbeeld voor het controleren van toeschouwers.

In alle gevallen is de SR niet de aangewezen persoon om het CTB te controleren. Hij is daarnaast bij deze wedstrijd in functie en hoeft geen CTB te laten zien.

Deze maatregelen gaan aanstaande zaterdag, 6 november, in, maar de overheid heeft richting de sportsector aangegeven er begrip voor te hebben als de praktische invoering niet direct geregeld is. Uiteraard er wel op vertrouwend dat de benodigde processen in gang worden gezet.

Hoe kan ik de controle van het CTB uitvoeren

Om het coronabewijs van bezoekers en leden te kunnen scannen, is de CoronaCheck Scanner-app nodig. De CoronaCheck Scanner-app kun je downloaden in de Apple App Store (iPhone) of op Google Play Store (Android).

De check op het coronatoegangsbewijs kan door het coronatoegangsbewijs te scannen en het ID-bewijs van de persoon te vergelijken met de gegevens van de scan. Deze gegevens zijn altijd 3 van deze 4:

  • De eerste letter van de voornaam; en/of
  • De eerste letter van de achternaam; en/of
  • De geboortedag; en/of
  • De geboortemaand

Daarnaast vindt er ook direct een check op corona gerelateerde gezondheidsklachten plaats.

De check op het coronatoegangsbewijs is voldaan wanneer:

  • de scanner groen kleurt; en
  • het ID overeenkomt; en
  • de bezoeker geen gezondheidsklachten heeft

CoronaCheck Scanner is te gebruiken op alle iOS en Android-telefoons vanaf Android 6 en iOS 12 (de iPhone 5s en nieuwer). Ook heeft de telefoon een werkende camera nodig.

Let op: bij een telefoon met lage kwaliteit camera kan het zijn dat het scannen van papieren CoronaCheck QR-codes moeilijk gaat. Probeer het scannen van QR-codes daarom eerst uit. Daarvoor is het mogelijk om de demo QR-codes te gebruiken, zie coronacheck.nl.

Onvolledige teams door ontbreken CTB

We zien dat niet iedere vereniging het voor elkaar krijgt om nog volledige teams samen te stellen. We roepen iedere vereniging op zoveel mogelijk spelers die nog kunnen en willen voetballen, te laten spelen. Sporten is gezond en we willen dat zo veel mogelijk mensen in beweging blijven. Ga in overleg met spelers of ze in een ander team kunnen aansluiten om zodoende nog volledige teams te kunnen samenstellen. Mocht het onverhoopt niet lukken een team nog aan de competitie deel te laten nemen, geef dit uiterlijk om 12 uur op de dag van de eerste wedstrijd door via contact@knvb.nl.

Wij gaan deze teams niet terugtrekken, maar tijdelijk stilzetten en de ontwikkelingen de komende tijd afwachten. We willen hiermee voorkomen dat teams nu al volledig teruggetrokken worden, met de mogelijkheid dat we later in het seizoen wel weer zonder CTB kunnen gaan spelen. Aan het tijdelijk stilzetten zullen geen kosten worden verbonden. De kosten voor zaalhuur zullen wij niet gaan doorbelasten aan de vereniging.

Dit geldt niet voor de landelijke competities, daarvan verwachten wij dat zij in staat zijn voldoende spelers met een CTB op te stellen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

We snappen dat dit alles, veel vraagt van jullie als verenigingen en roepen op om constructief met elkaar mee te denken en te ondersteunen. Communiceer duidelijk binnen je vereniging om spelers en publiek zonder CTB niet naar een sporthal te laten komen. Zorg ervoor dat je in de sporthal elkaar helpt om uiteindelijk ervoor dat zorgen dat iedereen met plezier kan zaalvoetballen.

Contact en meer informatie

Kijk regelmatig voor alle informatie over het zaalvoetbal en het coronavirus op www.knvb.nl/coronavirus of neem contact op met jouw verenigingsadviseur. Daarnaast wijzen we je op het bestaan van de bestuurderscommunity Eén Tweetje. Juist op dit platform kom je andere bestuurders tegen die met elkaar tips, adviezen en ervaringen uitwisselen.

november 8, 2021