Zaanstad- Ook dit jaar kan het voorkomen dat de KZZ/Koepel Zaalvoetbal Zaanstreek handelend gaat optreden. Een verzoek je aan de spelregels van de competitieleider te houden. Hieronder de consequenties en boete`s die gelden voor aankomend zaalvoetbalseizoen 2022/2023.

Boetelijst voor het seizoen 2022-2023
KZZ/Koepel Zaalvoetbal Zaanstreek competitie:

1. Voetballen in de zaal tijdens een andere wedstrijd € 20,00

2. Onjuist ingevuld wedstrijdformulier € 5,00

3. Aanvoerdersband niet zichtbaar dragen € 5,00

4. Spelen in een andere kleur tenue dan is goedgekeurd (per team) € 20,00

5. Niet op komen dagen van een senioren team:

1e x: het team verliest met 0-3 + 1 winstpunt in mindering + € 75,00
2e x: het team verliest met 0-3 + 3 winstpunten in mindering + € 125,00
3e x: het team wordt uit de competitie genomen en alle gespeelde +
wedstrijden worden ongeldig verklaard € 125,00

6. Wedstrijd op papier “afdoen”:

1e x: beide teams 1 winstpunt in mindering + € 75,00
2e x: beide teams 3 winstpunten in mindering + € 125,00
3e x: beide teams worden uit de competitie genomen en alle gespeelde
wedstrijden worden ongeldig verklaard € 125,00

7. Schuld aan het niet spelen van een wedstrijd:

1e x: het team verliest met 0-3 + 1 winstpunt in mindering + € 75,00
2e x: het team verliest met 0-3 + 3 winstpunten in mindering + € 125,00
3e x: het team wordt uit de competitie genomen en
alle gespeelde wedstrijden worden ongeldig verklaard + € 125,00

8. Het niet op tijd inleveren van spelerspassen en wedstrijdformulier € 10,00
Als dit niet gebeurt na het tijdstip waarop de wedstrijd had moeten beginnen dan wordt de klok aangezet. De wedstrijd wordt niet eerder begonnen                                                                              dan dat alle gegevens zijn gecontroleerd.  Is dat na 10 minuten niet gebeurd dan wordt de wedstrijd niet gespeeld en treden de straffen
genoemd onder punt 7 in werking.

9. Schuld aan het staken van een wedstrijd:

1e keer: € 100,00
2e keer: het team wordt uit de competitie genomen + € 150,00
In beide gevallen beslist het bestuur over bijkomende straffen

10. Ongerechtige spelers:

Eerstvolgende keer spelen na een directe rode kaart € 75,00
Spelen tijdens een schorsing/uitsluiting € 75,00
Als speler ongerechtig uitkomen voor een andere vereniging, voor de speler(s) 6 wedstrijden schorsing voor het eigen team
Voor het team waarin hij meespeelde € 75,00 In alle 3 de gevallen verliest het team met 0-3 + 1 winstpunt in mindering

11. Spelen zonder spelerspas

1e keer voor het team (ongeacht spelers) € 50,00
2e en volgende keren (ongeacht spelers) € 75,00
Bij de 2e en volgende keren verliest het team met 0-3, tenzij het
bestuur anders beslist

12. Terugtrekken van een team nadat de competitie-indeling bekend is, tot 31-10 € 200,00 (het inschrijfgeld)
na 31-10-2022 per gespeelde wedstrijd € 40,00

13. Het niet verrichten van zaaldienst of tijdwaarneming

1e keer: € 75,00
2e keer: € 100,00
3e keer: € 125,00
Na een 3e keer wordt het team uit de competitie genomen

14. Het niet leveren van een scheidsrechter door thuisspelende vereniging:

1e keer: het thuisspelende team verliest met 0-3 + € 45,00
2e keer: het thuisspelende team verliest met 0-3 + € 60,00
3e keer: het thuisspelende team wordt uit de competitie genomen + € 60,00

15. Administratiekosten en kosten beroepszaak € 15,00

16. Kosten van aanmaning € 15,00

17. Boetes niet binnen de aanmaningstermijn betalen:
Er volgt uitsluiting van een vereniging dan wel een team

 

september 19, 2022