Zaanstad- Bijgaand nog eens de samenvatting van de meeste KZZ bestuursbesluiten. In verband met nieuwe teams en zaalvoetballers die dit seizoen zijn gestart nog even een opsomming:

In de bestuursvergadering van 16 januari 2013 heeft het bestuur één nieuw en één aangescherpt besluit genomen die wij hierbij communiceren.

ALCOHOLCONSUMPTIE VOOR WEDSTRIJDEN IN SPORTHAL: Het bestuur van de KZZ heeft besloten dat wanneer spelers zichtbaar alcohol nuttigen voor de wedstrijd in de sporthal de scheidsrechter de betreffende speler het deelnemen aan de wedstrijd mag ontzeggen. Het spreekt voor zich dat het nuttigen van alcohol tal van bijkomstige effecten heeft die wij niet in de sporthallen willen terugzien. Met name de kans op agressie richting anderen kan één van de bijkomstigheden zijn van alcoholgebruik.

Vandaar dat wij als bestuur deze aanvullende maatregel op het algehele KNVB-beleid genomen hebben. De afweging om iemand wel of niet te laten deelnemen ligt altijd bij de scheidsrechter.

VERBOD OP UITKOMEN VOOR TWEE KOEPELVERENIGINGEN: In het verleden heeft het bestuur besloten dat spelers en speelsters die uitkomen voor een KNVB-team van een Koepelvereniging niet voor een andere Koepelvereniging in onze competitie mogen uitkomen. Helaas hebben wij geconstateerd deze regel niet wordt nageleefd. Een en ander wordt vergemakkelijkt doordat er voor het uitkomen van een KNVB-team van een Koepelvereniging geen overschrijving nodig is naar die Koepelvereniging. Dit verandert per ingang van 1 mei 2013. Per die datum is het verplicht om over te schrijven naar de Koepelvereniging waarvoor ook in het KNVB-team uitgekomen wordt. Hierdoor wordt het lidmaatschap bij de vertrekkende vereniging beëindigd en kan daar niet meer voor worden uitgekomen in de Koepel zaalvoetbalcompetitie. Met deze aanvullende maatregel lossen wij het huidige hiaat in onze regelgeving op. Overtreding van deze maatregel wordt volgens boetelijst beboet. Kortom: Je kunt in een FC Zaanstreek team KZZ competitie spelen en desgewenst invallen bij een KNVB team, mits in overleg met FC Zaanstreek. Ook is het andersom mogelijk. KNVB spelen en invallen bij een KZZ team, mits dit maar bij een FC Zaanstreek team geschiedt.

SPELERSPASSEN:

Tijdens de jaarvergadering van 10 juli 2023 is besloten om dit seizoen geen spelerspassen te vervangen. Dit is besloten omdat het huidige bestuur te kennen heeft gegeven dat dit voor het huidige bestuur het laatste seizoen wordt dat de KZZ de competitie organiseert. Verdere informatie volgt spoedig.

BAALDAG: Het opnemen van een baaldag, dit mag 1x per team per seizoen. Minimaal 7 dagen van tevoren aanvragen, en na 1 maart niet meer mogelijk. Kosten zijn (voor de KZZ competitie) € 70,- en deze worden in rekening gebracht bij aanvragende vereniging. De KZZ neemt de spelregel wijziging van de KNVB niet over. Het wordt niet verplicht om met scheenbeschermers te spelen binnen de competities georganiseerd door de KZZ.
BETREDEN SPORTHALLEN EN VOETBALLEN LANGS DE LIJN: Wanneer er in de sporthal nog getraind wordt door een andere vereniging (o.a. korfbal), mag men de speelzaal pas 5 minuten voor aanvang eerste zaalvoetbal wedstrijd betreden. Graag eerst de doelen klaar zetten voordat er begonnen wordt met de warming-up.
PLAATSEN EN OPRUIMEN DOELEN: In de hallen waarvan de doelen nog niet geplaatst zijn dienen de eerste 2 teams deze taak op zich te nemen. De laatste 2 teams van een avond, graag even helpen de doelen op te ruimen.
VERVANGENDE SHIRTS BIJ GELIJKE CLUBKLEUREN: De uitspelende club dient voor vervangende shirts te zorgen bij gelijke clubkleuren. In veel gevallen zijn er in de hal hesjes te verkrijgen. Na gebruik, deze wel graag terugbrengen.
AANPASSING SPELREGELS: Bij een directe rode kaart mag het betreffende team na 5 minuten weer worden aangevuld. De speler met de rode kaart dient uiteraard wel de speelhal te verlaten.SCHEENBESCHERMERS KNVB WEL, KZZ NIET VERPLICHT: De KZZ neemt de spelregel wijziging van de KNVB niet over. Het wordt niet verplicht om met scheenbeschermers te spelen binnen de competities georganiseerd door de KZZ. Bij de KNVB competitie is dit wel het geval en zullen er altijd scheenbeschermers gedragen dienen te worden.

november 20, 2023