Helaas heeft onze vereniging een aantal boetes openstaan mbt het niet correct invullen van wedstrijdformulieren en niet opkomen voor tijdwaarneming. Dit is absoluut zonde geld en wordt doorberekend op desbetreffende teams. Svp voorkom onnodige boetes want dit is echt zonde geld.

Boetelijst 2014-2015
Omschrijving Boete
1. Voetballen in de zaal tijdens een andere wedstrijd € 20,00
2. Onjuist ingevuld wedstrijdformulier € 05,00
3. Aanvoerdersband niet zichtbaar dragen € 05,00
4. Spelen in een andere kleur tenue dan is goedgekeurd (per team) € 20,00
5. Niet op komen dagen van een team:
1e x: het team verliest met 0-3 + 1 winstpunt in mindering + € 75,00 € 50,00 (B-Jun.)
2e x: het team verliest met 0-3 + 3 winstpunten in mindering + € 125,00
3e x: het team wordt uit de competitie genomen en alle gespeelde
wedstrijden worden ongeldig verklaard + € 125,00
6. Schuld aan het niet spelen van een wedstrijd:
1e x: het team verliest met 0-3 + 1 winstpunt in mindering + € 75,00 € 50,00 (B-Jun.)
2e x: het team verliest met 0-3 + 3 winstpunten in mindering + € 125,00
3e x: het team wordt uit de competitie genomen en
alle gespeelde wedstrijden worden ongeldig verklaard + € 125,00
7. Het niet op tijd inleveren van spelerspassen en wedstrijdformulier € 10,00
Als dit niet gebeurt na het tijdstip waarop de wedstrijd had moeten
beginnen dan wordt de klok aangezet. De wedstrijd wordt niet eerder
begonnen dan dat alle gegevens zijn gecontroleerd. Is dat na 10 minuten
niet gebeurd dan wordt de wedstrijd niet gespeeld en treden de straffen
genoemd onder punt 6 in werking.
8. Schuld aan het staken van een wedstrijd:
1e keer: € 100,00
2e keer: het team wordt uit de competitie genomen + € 150,00
In beide gevallen beslist het bestuur over bijkomende straffen
9. Ongerechtigde spelers:
Eerstvolgende keer spelen na een directe rode kaart € 75,00
Spelen tijdens een schorsing/uitsluiting € 75,00
Als speler ongerechtigd uitkomen voor een andere vereniging
Voor de spelers 6 wedstrijden schorsing voor het eigen team
Voor het team waarin hij meespeelde € 75,00
In alle 3 de gevallen verliest het team met 0-3 + 1 winstpunt in mindering
10. Spelen zonder spelerspas
1e keer voor het team (ongeacht spelers) € 50,00
2e en volgende keren (ongeacht spelers) € 75,00
Bij de 2e en volgende keren verliest het team met 0-3, tenzij het
bestuur anders beslist
11. A) Terugtrekken van een team na de competitie-indeling bekend is € 50,00
B) Terugtrekken van een team na 31 oktober, per wedstrijd € 40,00
12. Het niet verrichten van zaaldienst of tijdwaarneming
1e keer: € 75,00
2e keer: € 100,00
3e keer: € 125,00
Na een 3e keer wordt het team uit de competitie genomen
13. Het niet leveren van een scheidsrechter door thuisspelende vereniging:
1e keer: het thuisspelende team verliest met 0-3 + € 45,00
2e keer: het thuisspelende team verliest met 0-3 + € 60,00
3e keer: het thuisspelende team wordt uit de competitie genomen + € 60,00
14. Administratiekosten en kosten beroepszaak € 15,00
15. Kosten van aanmaning € 15,00
16. Boetes niet binnen de aanmaningstermijn betalen:
Er volgt uitsluiting van een vereniging dan wel een team

november 16, 2014

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.